ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Examples of Projects

Maintenance, Restoration and New Expansion of the Municipal Market of the Old Town Hall

Policy Objective 1

A more Competitive and Smarter Europe

Programme Priority

Competitive, Smart and Digital Economy

Specific Objective

Strengthening Research and Innovation

Implementation Period

€6M

60%
EU Contribution

Implementation Period
01/2021 – 04/2023

Nicosia

Implementing Body
Nicosia Municipality

22797542

athina.papadopoulou
@nicosiamunicipality.org.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος:

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς του παλαιού Δημαρχείου Λευκωσίας που βρίσκεται στο κέντρο της εντός των τειχών πόλης, δίπλα στην πράσινη γραμμή. Το κτήριο θα φιλοξενήσει λειτουργίες του Κέντρου Αριστείας στην Έρευνα και Καινοτομία CYENS (πρώην RISE), εργαστήρια, χώρους επίδειξης εφαρμογών, κοινούς χώρους εργασίας, χώρο σεμιναρίων, στούντιο πολυμέσων, εργαστήριο κατασκευών (fabrication lab), χώρο ηλεκτρονικών προτύπων κ.α.

Το CYENS ήδη λειτουργεί στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στο ανακαινισμένο κτήριο (πρώην Στοά) στην Πλατεία Δημαρχίας, ως Κόμβος Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας όπου φιλοξενούνται πέραν των 100 ατόμων.

To κτήριο της Δημοτικής Αγοράς και ο Κόμβος Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας θα αποτελέσουν τον πυρήνα του έργου «Συνοικία Δημιουργικών Επιχειρήσεων» που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και που αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς οικονομίας γνώσης και στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας ως περιφερειακού κόμβου δημιουργικότητας, τεχνολογικής προόδου και επιχειρηματικής καινοτομίας, με οφέλη που θα επεκταθούν σε ολόκληρη την Κύπρο.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα:

Η εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του κτηρίου θα επιφέρουν πολλαπλά οφέλη, ως ακολούθως:

  • Ενίσχυση και υποστήριξη δικτύων για την προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας και της δημιουργικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων του Κέντρου Αριστείας
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  • Ανάπλαση της περιοχής και αύξηση του αριθμού των επισκεπτών
  • Αναβάθμιση του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος
  • Δημιουργία συνεργιών με άλλα συναφή έργα.