ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Examples of Projects

Restoration of Square and Surface Beautification in Zouhouri

Policy Objective 5

Europe Closer to Citizens

Programme Priority

Spatial Development

Specific Objective

Development of Urban Areas

Project Budget

€3.2M

60%
EU Contribution

Implementation Period
09/2020-11/2022

Larnaca

Implementing Body
Larnaca Municipality

24816531

municipality@larnaka.com

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος: 

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέων πλακόστρωτων, τη δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων ξεκούρασης και χώρου για μικρές εκδηλώσεις, διευκολύνσεις ΑμεΑ, τη συντήρηση και αποκατάσταση των εσωτερικών όψεων των οικοδομών, την αποκατάσταση και αναβάθμιση του ξενώνα και την αποκατάσταση ισόγειας οικοδομής ως γραφείο διεύθυνσης και πληροφοριών.

Σκοπός του έργου είναι η λειτουργική και αισθητική βελτίωση του χώρου, η ανάδειξη του ιστορικού και παραδοσιακού του χαρακτήρα και η λειτουργική σύνδεση του χώρου με τη γύρω περιοχή.


Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα:

Η αναζωογόνηση και αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής, η οποία παρουσίαζε σημάδια παρακμής, έντονης υποβάθμισης του δομημένου περιβάλλοντος και αλλοίωση του δημογραφικού της χαρακτήρα, αναμένεται να αναδείξει τον ιστορικό και παραδοσιακό της χαρακτήρα, προσελκύοντας τόσο ντόπιους όσο και ξένους επισκέπτες.