ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Programme

Technical Assistance

In accordance with the provisions of the 2021-2027 regulatory framework, financial resources of Programme “THALIA 2021-2027” may be used to support Technical Assistance actions, which are necessary for the effective management and implementation of the Programme, as well as for the conducting of operations such as, preparation, training, monitoring, evaluation, communication and visibility.

For this purpose, specific Programme Priorities have been defined for the provision of Technical Assistance (Priority 13-16). In each Technical Assistance Priority, the available budget and the indicative actions that can be implemented are recorded. In addition, the potential Beneficiaries of these actions, who constitute the Managing Bodies of the Programme, are defined.

For the planning and effective utilisation of the resources allocated for Technical Assistance, a Technical Assistance Action Plan was prepared. This Action Plan presents the eligible categories of Technical Assistance actions, the basic types of expenditures, as well as the indicative distribution of the available budget per Fund, Bodies and category of actions. 

Σχέδιο-Δράσης-Τεχνικής-Βοήθειας-2021-2027-image

Technical Assistance Action Plan 2021-2027

July, 2023

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]