ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

Policy Objective (PO)

Fund

Programme Priority

Specific Objective

φωτογραφία-ΓΣΠ

Redesign of the Old Side of the Pancyprian Gymnastic Association (GSP)

Project Budget: €25M

EU Contribution: 60%

Δράσεις-Σχολικής-και-Κοινωνικής-Ένταξης-+-(ΔΡΑ.Σ.Ε.+)-image

Actions for School and Social Inclusion+ (DRA.S.E.+)

Project Budget: €60M

EU Contribution: 60%

Προγράμματα-Κατάρτισης-για-Νέους-Εκτός-Εργασίας,-Εκπαίδευσης-ή-Κατάρτισης-image

Training Programmes for Young People Not in Education, Employment or Training (ΝΕΕΤs)

Project Budget: €5M

EU Contribution: 60%

Εντοπισμός-Συμβουλευτική-και-Καθοδήγηση-Νέων-ηλικίας-15-29-ετών-που-βρίσκονται-Εκτός-Απασχόλησης,-Εκπαίδευσης-ή-Κατάρτισης-image

Outreach, Counseling and Guiding Young People aged 15-29 who are Not in Education, Employment or Training (NEETs)

Project Budget: €3M

EU Contribution: 60%

Ανάπτυξη-της-Τεχνικής-και-Επαγγελματικής-Εκπαίδευσης-και-Κατάρτισης-image

Development of Technical and Vocational Education and Training

Project Budget: €38M

EU Contribution: 60%

Σχέδιο-Επιδότησης-Διδάκτρων-και-Σίτισης-Παιδιών-ηλικίας-μέχρι-4ων-ετώνen-image

Tuition Subsidy and Feeding Scheme for Children up to 4 years old

Project Budget: €27M

EU Contribution: 60%

Σχέδιο Προώθησης της Ενεργειακής Αναβάθμισης και Χρήσης ΑΠΕ για τις Κατοικίες – «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

Scheme for the Promotion of Energy Upgrade and Use of RES for Houses – “Saving – Upgrading Houses”

Project Budget: €70M

EU Contribution: 60%

Ολοκληρωμένο-Πληροφοριακό-Σύστημα-Ευαγόρας.

Integrated Information System for the Municipalities of Cyprus – “Evagoras”

Project Budget: €2.9M

EU Contribution: 60%

Σχέδιο-Ενίσχυσης-Νέας-Επιχειρηματικής-Δραστηριότητας-image

Scheme for the Development of New Business Activity

Project Budget: €40M

EU Contribution: 60%

Ανέγερση-Σχολής-Διοίκησης-Τουρισμού,-Φιλοξενίας-και-Επιχειρηματικότητας-του-ΤΕΠΑΚ-στην-Πάφο-photo

Construction of the Building Facilities of the School of Tourism Management, Hospitality and Entrepreneurship of TEPAK in Paphos

Project Budget: €20M

EU Contribution: 60%

Σχέδιο-Ψηφιακής-Αναβάθμισης-Επιχειρήσεων

Scheme for Businesses Digital Upgrade

Project Budget: €30M

EU Contribution: 60%

Συντήρηση,-Aποκατάσταση-και-Nέα-Eπέκταση-Δημοτικής-Αγοράς-Παλαιού-Δημαρχείου-photo

Maintenance, Restoration and New Expansion of the Municipal Market of the Old Town Hall

Project Budget: €6M

EU Contribution: 60%

Ανάπλαση-Πλατείας-και-Εξωραϊσμός-Όψεων-στο-Ζουχούρι

Restoration of Square and Surface Beautification in Zouchouri

Project Budget: €3.2M

EU Contribution: 60%

Κέντρο-Οικογενειακής-Παρέμβασης-και-Στήριξης-για-τον-Αυτισμό-2

Family Intervention and Support Center for Autism

Project Budget: €5M

EU Contribution: 95%

Παροχή-Υπηρεσιών-Κατ΄-Οίκον-Φροντίδας-σε-Άτομα-με-Αναπηρίες-in-image

Provision of Home Care Services for People with Disabilities

Project Budget: €8M

EU Contribution: 95%

MENTIS-Καινοτόμο-Σύστημα-Γνωστικής-Προπόνησης-βασισμένο-στον-Αθλητισμό-in-image

MENTIS: Innovative Cognitive Training System based on Sports

Project Budget: €588.000

EU Contribution: 60% of government subsidy

Development-of-Smart-City-Infrastructure-and-Systems-of-Nicosia-Municipality-image

Development of “Smart City” Infrastructure and Systems of Nicosia Municipality

Project Budget: €6.5M

EU Contribution: 60%

Αποχετευτικό-Σύστημα-Λάρνακας image

Larnaca Sewerage System (Phase C)

Project Budget: €92Μ

EU Contribution: 60%

Municipal Centre of Social Programmes “Municipal Buildings of Ploutis Servas” image 1

Municipal Centre of Social Programmes “Municipal Buildings of Ploutis Servas”

Project Budget: €4.3M

EU Contribution: 60%

Ενεργειακή-Αναβάθμιση-Μεγάλης-Κλίμακας-Σχολικών-Κτηρίων-1

Large Scale Energy Upgrade of School Buildings

Project Budget: €20M

EU Contribution: 60%

Σίτιση-Ευάλωτων-Ομάδων-ΜαθητώνΜαθητριών-στα-Δημόσια--Σχολεία-in-image

Provision of Breakfast to Vulnerable Students in Public Schools

Project Budget: €22M

EU Contribution: 90%

Flood-Protection-Works-in-Major-Limassol-eu-image

Upgrading Public Passenger Transport Infrastructure (Bus Stations, Stops and Carports) and Transition to Electric Mobility (Purchase of Electric Buses and Charging)

Project Budget: €50M

EU Contribution: 60%

Flood-Protection-Works-in-Major-Limassol-image

Flood-Protection Works in Greater Limassol

Project Budget: €20M

EU Contribution: 85%

Αναβάθμιση-του-Δικτύου-Ηλεκτρισμού-για-Περαιτέρω-Διείσδυση-Ανανεώσιμων-Πηγών-Ενέργειας image

Transformation of the Electricity Grid to Support the Energy Transition

Project Budget: €100M

EU Contribution: 70%

Φωτοβολταϊκό-Πάρκο-Απόλλων-image 1

Photovoltaic Park “Apollon”

Project Budget: €8,5M

EU Contribution: 60%

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]