ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Examples of Projects

Tuition Subsidy and Feeding Scheme for Children up to 4 years old

Policy Objective 4

A more Social and Inclusive Europe

Programme Priority

Social Inclusion

Specific Objective

Social Inclusion and Social Cohesion

Project Budget

€27M

60%
EU Contribution

Implementation Period
2022-2025

Pan-Cypriot

Implementing Body
Welfare Benefit Management Service, Deputy Ministry
of Social Welfare

22401745

fkouroufexis@mlsi.gov.cy

Σύντομη περιγραφή/Στόχος

Βασικός στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά ως βασικό τους δικαίωμα.

Πιο συγκεκριμένα, το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση των οικογενειών και ιδιαίτερα των οικογενειών με μικρά παιδιά, μέσω της επιδότησης υπηρεσιών φροντίδας εξαρτώμενων παιδιών ηλικίας μέχρι και 4 ετών μέσω της απευθείας καταβολής στους βρεφονηπιακούς σταθμούς μέρους του μηνιαίου κόστους για τη φοίτηση των παιδιών τους.

Με βάση την σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το Σχέδιο εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο 2022 για το σχολικό έτος 2022-23 αλλά και για τα επόμενα χρόνια.

Η υποβολή αιτήσεων τόσο από παρόχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν όσο και από τους δικαιούχους γονείς θα γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Η υλοποίηση του Σχεδίου έχει πολλαπλά οφέλη, ως ακολούθως:

 • Αύξηση του ποσοστού παιδιών που φοιτούν σε εγγεγραμμένες δομές ημερήσιας παιδικής φροντίδας, επιτυγχάνοντας και υπερβαίνοντας οριστικά τους στόχους της Βαρκελώνης για 33% των παιδιών μέχρι 3 ετών
 • Ενίσχυση Κοινωνικής Δικαιοσύνης ως προς την πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας για όλα τα παιδιά της ομάδας στόχου
 • Μείωση του κινδύνου φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και ειδικότερα καθόσον αφορά την παιδική φτώχεια
 • Αύξηση της παροχής προσβάσιμων, προσιτών, ευέλικτων και ποιοτικών υπηρεσιών παιδικής φροντίδας για παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών
 • Υποστήριξη ευρύτερης δημογραφικής πολιτικής του κράτους
 • Διάρρηξη του δια-γενεαλογικού κύκλου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω έγκαιρων και σημαντικών επενδύσεων στα παιδιά
 • Συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου
 • Ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας οι οποίοι επιβαρύνονται με τη φροντίδα εξαρτώμενων μελών (παιδιών) της οικογένειας τους, κυρίως γυναίκες
 • Αύξηση ποσοστού συμμετοχής αδρανούς εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασία
 • Παραμονή εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας
 • Απόκτηση ή και αύξηση εισοδήματος λόγω ένταξης στην αγορά εργασίας
 • Αντιμετώπιση της μέχρι σήμερα αδήλωτης εργασίας στον κλάδο της παροχής φροντίδας σε παιδιά, η οποία σε πολλές περιπτώσεις υπολείπεται και ποιοτικά
 • Διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων φροντίδας και εκπαίδευσης προς όλα τα παιδιά.
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]