ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Παραδείγματα Έργων

Σίτιση Ευάλωτων Ομάδων Μαθητών/Μαθητριών στα Δημόσια Σχολεία

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Στήριξη Απόρων

Ειδικός Στόχος

Αντιμετώπιση Υλικής Υστέρησης Απόρων

Προϋπολογισμός Έργου

€22 εκ.

90%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
01/2021 – 12/2027

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

22800934

ngiasoumis@schools.ac.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος  

Μέσω του έργου παρέχεται δωρεάν πρόγευμα στα άπορα παιδιά που φοιτούν στα Δημόσια Σχολεία της Κύπρου, στοχεύοντας στην καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης, στοχοποίησης, περιθωριοποίησης, κοινωνικού ή άλλου αποκλεισμού των παιδιών, προωθώντας παράλληλα την ισότητα στην ευκαιρία για μάθηση, κοινωνικοποίηση και δημιουργική απασχόληση. 

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα  

Η παροχή δωρεάν σίτισης σε άπορα παιδιά των Δημοσίων Σχολείων, θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, της απομόνωσης, του κινδύνου πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ενώ παράλληλα θα δώσει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλα τα παιδιά.  

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]