ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Εκδηλώσεις

Ημερίδες Πληροφόρησης

Ημερίδα για τον Μηχανισμό Επιχορήγησης ELENA για την Ανάπτυξη Επενδύσεων στους Τομείς της Ενέργειας και της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2023 στη Λευκωσία, ημερίδα ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε σχέση με την παροχή τεχνικής βοήθειας για ανάπτυξη επενδύσεων σε ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κτήρια, καθώς και για τη στήριξη των βιώσιμων αστικών μεταφορών, μέσα από το μηχανισμό επιχορήγησης ELENA. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, ως η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο, συμμετείχε στην ημερίδα παρουσιάζοντας τα Σχέδια/Έργα του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑΛΕΙΑ2021-2027» στους τομείς της ενέργειας και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.  

Ημερήσια Διάταξη

Ημερήσια-Διάταξη-1
Ημερήσια-Διάταξη-2

Παρουσίαση

Presentation Information Day for the ELENA Grant Mechanism for the Development of Investments in the Fields of Energy and Sustainable Urban Mobility
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]