ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προώθηση Ενεργειακής Απόδοσης – 1η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €18.500.000

Κλειστή
Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 11/07/2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 25/08/2023    

Γεωγραφική Κάλυψη: Δήμος Πάφου

Δικαιούχοι:

  • Δήμος Πάφου
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€18.500.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περιγραφή Πρόσκλησης

Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας 
Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων –
Υπουργείο Εσωτερικών

22409922

epastelli@papd.mof.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]