ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Ανάπτυξη Έργων Πλημμυρικής Αποσυμφόρησης (Δίκτυο Όμβριων Φάσης Α΄)

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €7.850.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Δεκέμβριος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Φεβρουάριος 2025

Γεωγραφική Κάλυψη: Λάρνακα

Δικαιούχοι: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€7.850.000

85%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

cconstantinou@mcw.gov.cy

22800233

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]