ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Δημιουργία νέου Δημοτικού Μελάθρου Ευγηρίας στη Λάρνακα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €6.000.000

Κλειστή
Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 10/05/2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Δήμος Λάρνακας

Δικαιούχοι: Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€6.000.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση προκηρύχθηκε με σκοπό την ένταξη του έργου «Δημιουργία νέου Δημοτικού Μελάθρου Ευγηρίας στη Λάρνακα».

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας 
Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων, Υπουργείο Εσωτερικών

22409922

epastelli@papd.mof.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]