ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Δημιουργία Νέων και Βελτίωση Υφιστάμενων Υποδομών του Δικτύου Μεταφοράς Νερού για Ύδρευση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €11.250.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:Μάιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούλιος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Λεμεσός , Λάρνακα

Δικαιούχοι:

  • Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
  • Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€11.250.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

cxyda@mcw.gov.cy

22800232

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]