ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Διαμόρφωση του Άξονα Προτεραιότητας Λεωφορείων / Τραμ της Λευκωσίας στη βάση των Αρχών της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.000.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Ιανουάριος 2025

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Μάρτιος 2025

Γεωγραφική Κάλυψη: Λευκωσία

Δικαιούχοι: Τμήμα Δημοσίων Έργων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5.000.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

amichalopoulou@mcw.gov.cy

22800283

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]