ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Δράσεις Μείωσης Παραγωγής Χωριστής Συλλογής και Αξιοποίησης Αποβλήτων

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €48.500.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούλιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Οκτώβριος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Τμήμα Περιβάλλοντος

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€48.500.000

85%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

cconstantinou@mcw.gov.cy

22800283

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]