ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Δράσεις Προστασίας και Βελτίωσης των Παράκτιων Ζωνών από τη Διάβρωση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €40.000.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Μάιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Άυγουστος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Λάρνακα

Δικαιούχοι: Τμήμα Δημοσίων Έργων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€40.000.000

85%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

amichalopoulou@mcw.gov.cy

22800283

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]