ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Υποδομή για Αποθήκευση Ενέργειας σε Στρατόπεδα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €19.000.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2025

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Σεπτέμβριος 2025

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Υπουργείο Άμυνας – Διοίκηση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€19.000.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

tchristoforou@mcw.gov.cy

22800285

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]