ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Ενίσχυση Ικανότητας Κοινωνικών Εταίρων (ΠΕΟ)

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €500.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Μάιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία  (ΠΕΟ)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€500.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ)

22877673

peo@peo.org.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]