ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

ΕΡΓΑ ΑΗΚ – ΤΔΜ

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €97.000.000

Aνοικτή
Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 17/04/2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€97.000.000

70%
Συνεισφορά ΕΕ

Περιγραφή Πρόσκλησης

Δημιουργία Νέων και Αναβάθμιση Υφιστάμενων Ενεργειακών Συστημάτων, Υποδομών και Δικτύων. 

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας 
Διεύθυνση Ελέγχου Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και έργων

22800283

amichalopoulou@mcw.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]