ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Κέντρο Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1.500.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούλιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Αύγουστος 2024

Δικαιούχοι: Δήμος Λευκωσίας

Γεωγραφική Κάλυψη: Καμία εδαφική στόχευση

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1.500.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

22797860

stavroula.georgopoulou@nicosiamunicipality.org.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]