ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Κέντρο Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών «Ουράνιο Τόξο»

Παραδείγματα Έργων

Κέντρο Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών «Ουράνιο Τόξο»

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Απασχόληση, Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ειδικός Στόχος

Προώθηση Απασχόλησης Γυναικών

Προϋπολογισμός Έργου

€1,5 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
1/2022- 12/2027

Λευκωσία

Φορέας Υλοποίησης
Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

22797850

polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση και επέκταση ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών φύλαξης και αγωγής παιδιών ηλικίας 2-12 χρονών που προέρχονται κυρίως από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Συγκεκριμένα, το Κέντρο προσφέρει τα πιο κάτω προγράμματα και υπηρεσίες:

  • Λειτουργία «Παιδοκομικού Σταθμού» για παιδιά ηλικίας 2-5 ετών, με παροχή ενδεδειγμένης σίτισης και ξεκούρασης
  • Λειτουργία «Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών» ηλικίας 5-12 ετών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραλαβή των παιδιών από τα Δημοτικά Σχολεία με λεωφορείο, ζεστό γεύμα, καθοδήγηση παιδιών για τις σχολικές εργασίες καθώς επίσης διάφορες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης.

Σημειώνεται ότι, η αποκατάσταση και η διαμόρφωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ενώ τα προγράμματα και οι υπηρεσίες του συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) την προγραμματική περίοδο 2021-2027 στα πλαίσια του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027».


Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα: 
  • Λειτουργία νέων ολοκληρωμένων προγραμμάτων παροχής ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών σε βρέφη, νήπια και παιδιά
  • Μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού
  • Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής οικογενειών χαμηλών εισοδημάτων, πολυτέκνων, μονογονιών και μεταναστών
  • Διευκόλυνση ένταξης άνεργων γονέων στην αγορά εργασίας.
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]