ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Κατάρτιση για Απόκτηση Δεξιοτήτων Νέων 15 -29 ετών που βρίσκονται Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (NEETs)

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.000.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Οκτώβριος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Νοέμβριος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5.000.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

22390232

x.papadema@anad.org.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]