ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Κατασκευή Έργων Πλημμυρικής Αποσυμφόρησης (Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου)

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €5.250.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Μάιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούλιος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Αμμόχωστος

Δικαιούχοι: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5.250.000

85%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

cconstantinou@mcw.gov.cy

22800233

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]