ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Κατασκευή Ποδηλατοδρόμων / Πεζόδρομων

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €7.400.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Οκτώβριος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Δεκέμβριος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Λευκωσία 

Δικαιούχοι: Τμήμα Δημοσίων Έργων, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

7.400.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

cxyda@mcw.gov.cy

22800232

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]