ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €8.500.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Μάιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€8.500.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

22806201

info@li.mlsi.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]