ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Παροχή Κατ΄ Οίκον Υπηρεσιών σε ΑμεΑ

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €8.000.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Μάιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€8.000.000

95%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ)

22423520

frontistes@opak.org.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]