ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πραγματοποίηση Πρακτικής Εξάσκησης για Νέους Πτυχιούχους, στους κλάδους Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής και Ηλεκτρομηχανολογικής Μηχανικής

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.500.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούλιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Σεπτέμβριος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2.500.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

22877644

ergo@etek.org.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]