ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000

Κλειστή
Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 21/05/2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι:

  • Επιχειρήσεις
  • Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2.000.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά στην συμμετοχή φορέων από την Κύπρο σε διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς των ηλεκτρονικών στοιχείων και συστημάτων (Electronic Components and Systems) που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Προσκλήσεων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης «Key Digital Technologies / Chips JU» για το 2024.

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

22205000

support@research.org.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]