ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σίτιση Ευάλωτων Ομάδων Παιδιών

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €22.000.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Μάιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€22.000.000

90%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

22800963

idamianou@schools.ac.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]