ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ανέργων Γυναικών – 1η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €7.000.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Δεκέμβριος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Δεκέμβριος 2027

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Εργοδότες 

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€7.000.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Τμήμα Εργασίας

22400907

mevgeniou@dl.mlsi.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]