ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας – 2η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €20.000.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Ευρώπη

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Μάιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2024

Δικαιούχοι:

  • Νέοι και νέες ηλικίας 18-29
  • Άνδρες 30-50
  • Γυναίκες 30-55

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€20.000.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας

22867194, 22867178, 22867156, 22867317, 22867109

vtsangaridou@meci.gov.cy
axanthopoulou@meci.gov.cy
sprodromou@meci.gov.cy
snicolaou@meci.gov.cy
apapakyriakou@meci.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 1 Μέσος όρος: 5]