ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Ψηφιακός Μετασχηματισμός – 1η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €11.000.000

Κλειστή
Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Eυρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: 

  • Ένωση Δήμων Κύπρου
  • Δήμος Λευκωσίας
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€11.000.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περιγραφή Πρόσκλησης

Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων/εφαρμογών και χρήση τεχνολογιών αιχμής στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για παροχή νέων καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προσφέρονται στο κοινό, καθώς και για δημιουργία και ανάπτυξη συστημάτων έξυπνων πόλεων π.χ. συστήματα ενημέρωσης πολιτών και επισκεπτών μέσω «info points» και συστήματα διαχείρισης παραμέτρων βιώσιμης κινητικότητας. 

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας 
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

22602813

etheodoulou@mof.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]