ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Ψηφιακός Μετασχηματισμός – 2η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €36.800.000

Aνοικτή
Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Eυρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 11/03/2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: 

  • Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
  • Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
  • Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€36.800.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περιγραφή Πρόσκλησης

  • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων/εφαρμογών, χρήση τεχνολογιών αιχμής και προώθηση της διαλειτουργικότητας των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για παροχή νέων καινοτόμων υπηρεσιών στο κοινό
  • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων/εφαρμογών και χρήση τεχνολογιών αιχμής, για περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτρονικής υγείας και της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας 
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

22602813

etheodoulou@mof.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]