ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Βιώσιμη Διαχείριση Πόσιμου Νερού – 1η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €9.300.000

Κλειστή
Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024 

Γεωγραφική Κάλυψη: Πάφος 

Δικαιούχοι: Δήμος Πάφου

Περιγραφή Πρόσκλησης

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνης διαχείρισης και μέτρησης υδάτινων πόρων στο Δήμο Πάφου

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€9.300.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας 
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

22800168

gmatsoukaris@mcw.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]