ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Εγκατάσταση Συστήματος Περιφερειακού Ελέγχου Διαχείρισης Αστικής Κυκλοφορίας

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4.000.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Οκτώβριος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Δεκέμβριος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Τμήμα Δημοσίων Έργων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4.000.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

gmatsoukaris@mcw.gov.cy

22800168

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]