ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο Τομέα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €45.000.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων:Φεβρουάριος 2025

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Μάιος 2025

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Τμήμα Δημοσίων Έργων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€45.000.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

tchristoforou@mcw.gov.cy

22800285

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]