ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Περιμετρικός Λευκωσίας (core TEN-T network) – Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, Αυτοκινητοδρόμων και Αστικών Δρόμων

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €30.000.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-διασυνδεδεμένη
Στόχος Πολιτικής 3

Μια πιο Διασυνδεδεμένη Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2025

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Αύγουστος 2025

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Τμήμα Περιβάλλοντος

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€30.000.000

85%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

22800168

gmatsoukaris@mcw.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]