ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προγράμματα «RESTART 2016-2020» – Διερεύνησης Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €700.000

Κλειστή
Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 07/07/2022

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 07/10/2022

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι:

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€700.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙδΕΚ, ΙδΕΚ

22205000

support@research.org.cy

Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στοχεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία.

Μέσω του Προγράμματος αναμένεται ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να προβούν σε εξακρίβωση της δυνατότητας βιομηχανικής εφαρμογής της τεχνολογίας / τεχνογνωσίας, πριν την έναρξη ενός εκτεταμένου ερευνητικού έργου τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Σημειώνεται ότι προϋπολογισμός ύψους €200.000 από το συνολικό προϋπολογισμό της Πρόσκλησης, θα κατανεμηθεί σε Έργα τα οποία εντάσσονται στους τομείς των Μεταφορών – Ναυτιλίας, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή της Αειφορίας – Περιβάλλοντος της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και τα οποία αφορούν τη διερεύνηση βιομηχανικής εφαρμογής τεχνολογίας στον τομέα της Ναυτιλίας για λύσεις στις πιο κάτω θεματικές περιοχές:

  1. Εξ’ αποστάσεως επιθεώρηση και παρακολούθηση σκαφών, μηχανημάτων ή εξοπλισμού επί των σκαφών ή/και για τον εξ’ αποστάσεως έλεγχο και επαλήθευση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας,
  2. Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Ναυτιλιακή Διοίκηση,
  3. Παρακολούθηση και απόκριση έναντι απειλών και επιθέσεων στον κυβερνοχώρο,
  4. Πρόληψη και έγκαιρη ανταπόκριση σε περιστατικά ρύπανσης και θαλάσσιων ατυχημάτων εντός του παράκτιου οικοσυστήματος της Κύπρου,
  5. Εξοικονόμηση Ενέργειας, ενδεικτικά με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Επιπρόσθετα, το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της Πρόσκλησης θα κατανεμηθεί σε Έργα με Ανάδοχο Φορέα Επιχείρηση.

Ανάδοχος Φορέας μπορεί να είναι Οργανισμός Έρευνας, Επιχείρηση [Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (Β.1, Β.2)] ή Άλλος Φορέας. Επιτρέπεται η συμμετοχή Συνεργαζόμενων Φορέων (Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις ή Άλλοι Φορείς). Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού.

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο: €40.000
Διάρκεια Υλοποίησης Έργου: Μέχρι 9 μήνες

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ θα είναι η 7η Οκτωβρίου 2022, ώρα 13:00.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Κείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]