ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων – 3η Πρόσκληση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €10.000.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούνιος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Ιούλιος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες και Νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€10.000.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

22867284

ekatsi@meci.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]