ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σύγχρονη Επαγγελματική Ανάπτυξη για Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1.400.000

Προγραμματισμένη
Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: Σεπτέμβριος 2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Οκτώβριος 2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Παγκύπρια

Δικαιούχοι: Κέντρο Παραγωγικότητας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1.400.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

22806128

info@kepa.mlsi.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]