ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

1η Πρόσκληση για Έργα Πρόσβασης στο Νερό και Βιώσιμης Διαχείρισης Υδάτων

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €21.300.000

Aνοικτή
Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 03/06/2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 03/07/2024

Γεωγραφική Κάλυψη: Βασιλικός – Λευκωσία

Δικαιούχοι: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων  

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€21.300.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση απευθύνεται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και αναμένεται να υποβληθεί το έργο ολοκλήρωσης του Υδατικού Βασιλικού -Λευκωσίας (έργο γέφυρα), που αποσκοπεί στο να προμηθεύσει την Λευκωσία και τα περίχωρα με νερό από την αφαλάτωση Βασιλικού, μέσω ενός αξιόπιστου δικτύου.

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

amichalopoulou@mcw.gov.cy

22800283

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]