ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Κατασκευή Μέτρων Προστασίας και Βελτίωσης Τμήματος του Παραλιακού Μετώπου Χλώρακας

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4.200.000

Κλειστή
Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα
Ειδικός Στόχος
Επωφελούμενοι
Είδος Έργου

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 09/11/2023

Γεωγραφική Κάλυψη: Πάφος

Δικαιούχοι: Τμήμα Δημοσίων Έργων

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4.200.000

85%
Συνεισφορά ΕΕ

Περιγραφή Πρόσκλησης

Δράσεις προστασίας και βελτίωσης των παράκτιων ζωνών από τη διάβρωση των ακτών

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Φορέα

Υπουργείο/Τμήμα/Φορέας 
Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

22800232

cxyda@mcw.gov.cy

Σχετικές Προσκλήσεις

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]