ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Δημιουργία Σχολείων Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Παραδείγματα Έργων

Δημιουργία Σχολείων Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Ενέργεια και Περιβάλλον

Ειδικός Στόχος

Προώθηση Ενεργειακής Απόδοσης

Προϋπολογισμός Έργου

€20 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
04/2023 – 12/2027

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

22667716

info@cea.org.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος 

Στα πλαίσια του έργου επιδιώκεται η μετατροπή 25 σχολικών κτηρίων σε Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ).

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και των συνθηκών άνεσης των δημόσιων σχολικών κτηρίων στην Κύπρο, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο και στην επίτευξη των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Στόχων της Κύπρου για την ενέργεια και το κλίμα. 

Με το έργο αυτό επιδιώκεται μια Ολιστική Σχολική Προσέγγιση με εστίαση στη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος στα σχολεία μέσω της διαμόρφωσης των χαρακτηριστικών των σχολικών κτηρίων (θερμική άνεση, αερισμός, φωτισμός) ως σημαντικών συνιστωσών στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής και ενεργειακής συνείδησης όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά κυρίως ως καθοριστικών παραγόντων στη διασφάλιση της ποιότητας της μάθησης και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Μέσω του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027» συγχρηματοδοτείται το κατασκευαστικό μέρος του έργου, ενώ το μέρος που αφορά στην τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτείται μέσω του έργου PEDIA από το Πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ.  

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα 

Μέσω του έργου αναμένεται η μετάβαση από τις αποσπασματικές προσωρινές και μεμονωμένες λύσεις, σε μακροχρόνιες ολιστικές και μόνιμες προσεγγίσεις, όπου τα ίδια τα σχολεία εκτός από κτήρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, θα καταστούν οργανικό τμήμα των παιδαγωγικών και κοινωνικών λειτουργιών του σχολείου.

Επίσης, το έργο αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία για την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής ενεργειακής ανακαίνισης για όλα τα δημόσια σχολικά κτήρια, εισάγοντας ένα πλαίσιο διαδικασίας για ενεργειακές αναβαθμίσεις με βάση περιβαλλοντικά, ενεργειακά και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]