ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Αποκατάσταση Παλιάς Δημοτικής Αγοράς σε Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (Λευκωσία)

Παραδείγματα Έργων

Αποκατάσταση Παλιάς Δημοτικής Αγοράς σε Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (Λευκωσία)

Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Ανταγωνιστική, Έξυπνη και Ψηφιακή Οικονομία

Ειδικός Στόχος

Ενίσχυση Έρευνας και Καινοτομίας

Προϋπολογισμός Έργου

€7,2 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
01/2021 – 12/2023

Λευκωσία

Φορέας Υλοποίησης
Δήμος Λευκωσίας

22797542

athina.papadopoulou
@nicosiamunicipality.org.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση και επέκταση του κτηρίου της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς που βρίσκεται στο κέντρο της εντός των τειχών πόλης, δίπλα στην πράσινη γραμμή. Το κτήριο θα φιλοξενήσει το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Κέντρου Αριστείας στην Έρευνα και Καινοτομία CYENS με εξειδίκευση στα διαδραστικά μέσα, τα έξυπνα συστήματα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εργαστήρια, χώρους επίδειξης εφαρμογών, κοινούς χώρους εργασίας, χώρο σεμιναρίων, στούντιο πολυμέσων, εργαστήριο κατασκευών (fabrication lab), χώρο ηλεκτρονικών προτύπων κ.α.

Το CYENS ήδη λειτουργεί στο ιστορικό κέντρο της πόλης στο ανακαινισμένο κτήριο (πρώην Στοά) στην Πλατεία Δημαρχίας, ως Κόμβος Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, όπου φιλοξενούνται πέραν των 100 ατόμων.

To κτήριο της Δημοτικής Αγοράς και ο Κόμβος Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας αποτελούν τον πυρήνα του ευρύτερου έργου «Συνοικία Δημιουργικών Επιχειρήσεων» που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας ως περιφερειακού κόμβου δημιουργικότητας, τεχνολογικής προόδου και επιχειρηματικής καινοτομίας, με οφέλη που θα επεκταθούν σε ολόκληρη την Κύπρο.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του κτηρίου θα επιφέρουν πολλαπλά οφέλη, ως ακολούθως:

  • Ενίσχυση και υποστήριξη δικτύων για την προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας και της δημιουργικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων του Κέντρου Αριστείας
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  • Ανάπλαση της περιοχής και αύξηση του αριθμού των επισκεπτών
  • Αναβάθμιση του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος
  • Δημιουργία συνεργιών με άλλα συναφή έργα.
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]