ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

MENTIS: Καινοτόμο Σύστημα Γνωστικής Προπόνησης βασισμένο στον Αθλητισμό

Παραδείγματα Έργων

MENTIS: Καινοτόμο Σύστημα Γνωστικής Προπόνησης βασισμένο στον Αθλητισμό

Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Ανταγωνιστική, Έξυπνη και Ψηφιακή Οικονομία

Ειδικός Στόχος

Ενίσχυση Έρευνας και Καινοτομίας

Προϋπολογισμός Έργου

€588.000

60%
Συνεισφορά ΕΕ επί της κρατικής χορηγίας

Περίοδος Υλοποίησης
Ιούνιος 2021 – Ιούνιος 2023

Λευκωσία

Φορέας Υλοποίησης
MENTISVR LTD

22252500

urko@mentis-vr.com

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Το έργο MENTIS αφορά στη δημιουργία ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο, μέσω της συλλογής στοιχείων και των εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας, βοηθά τους αθλητές στο να αναπτύξουν τον έλεγχο της προσοχής και να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους. Το εργαλείο αποτελείται από μια συλλογή εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας για σωματική και πνευματική προπόνηση και μια διαδικτυακή πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων που επιτρέπει την απεικόνιση και τη λήψη δεδομένων απόδοσης από τους αθλητές και τους προπονητές τους. Σημειώνεται ότι, το έργο συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Επιχειρηματικής Καινοτομίας (SEED) «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από STARTUPs» του ΙδΕΚ.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Το εργαλείο αναπτύσσει την ικανότητα για έλεγχο της προσοχής, η οποία είναι θεμελιώδης για την απόδοση σε αθλήματα με γρήγορο ρυθμό, όπου η ταχύτητα αντίδρασης είναι υψίστης σημασίας. Το MENTIS εκπαιδεύει αθλητές σε γνωστικές διαδικασίες και σε έλεγχο της προσοχής με στόχο την αύξηση της απόδοσής τους. 

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]