ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Διαμόρφωση Πάρκου στην οδό Γκογκέν στη Λεμεσό

Παραδείγματα Έργων

Διαμόρφωση Πάρκου στην Οδό Γκογκέν στη Λεμεσό

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Κλιματική Αλλαγή & Κυκλική Οικονομία

Ειδικός Στόχος

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Προϋπολογισμός Έργου

€2,3 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
09/2022 – 09/2024

Λεμεσός

Φορέας Υλοποίησης
Δήμος Λεμεσού

25342330

european@limassol.org.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος  

Η διαμόρφωση του πάρκου αφορά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, τη δημιουργία χώρου κοινωνικής συνάντησης, μέσων δωρεάν άσκησης και προσβασιμότητας σε όλα τα άτομα και γενικά ενός ευχάριστου περιβάλλοντος με χώρους πρασίνου, ποικίλων δραστηριοτήτων και διαδρομών. Το πάρκο έχει τριγωνική κάτοψη και είναι εκτάσεως περίπου 10.000 τ.μ.

Στο πλαίσιο της ανάπλασης/αναβάθμισης κατασκευάστηκε κυκλική πλατεία με βαθμίδες (η οποία αποτελεί τον κεντρικό χώρο συναθροίσεων και εκδηλώσεων ήπιας κλίμακας), χώρος εκγύμνασης ενηλίκων, παιδική χαρά, ποδηλατοστάσια, χώρος για ένα μικρό ποδηλατο-κινούμενο καφενείο, χώροι κοινωνικής συνάθροισης και κυκλικό μονοπάτι ρεφλεξολογίας.

Επιπλέον, κατασκευάστηκε υπαίθριο θέατρο για προβολές και παραστάσεις, παρατηρητήριο με τοίχο ανάβασης, σημείο επιτραπέζιας αντισφαίρισης, πορείες με διαδρόμους, υπαίθριοι καθιστικοί χώρο, λαχανόκηπος, ευκολίες για ΑμεΑ, καθώς επίσης εγκαταστάθηκε φωτισμός, σύστημα συλλογής ομβρίων υδάτων και σύστημα άρδευσης.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα 

Το έργο της ανάπλασης/αναβάθμισης του πάρκου, πέραν του οφέλους της αποκατάστασης των υποδομών, αλλά και του εμπλουτισμού και αναβάθμισης του πρασίνου, αναμένεται να δημιουργήσει έναν βιώσιμο, λειτουργικό και ζωτικό κοινόχρηστο χώρο, συμβάλλοντας στην αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση, την αναζωογόνηση και αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος αλλά και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Το έργο θα συμβάλλει επίσης στην αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μέσα από σχεδιασμένες επεμβάσεις, στη βελτίωση της εικόνας και της ελκυστικότητας της περιοχής και στην ανάδειξή της αισθητικά και λειτουργικά με τη δημιουργία ενός φυσικού πνεύμονα πρασίνου στην πόλη, όπου θα υπάρχουν συνθήκες για άνετη και ασφαλή διακίνηση πεζών σε ένα φυσικό περιβάλλον.

Επιπλέον, το έργο θα αποτελέσει πυρήνα κοινωνικής συνάντησης και διαλόγου των κατοίκων της περιοχής, ευρύτερων κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα της νεολαίας, καθώς επίσης θα παράσχει τη δυνατότητα σε άτομα της τρίτης ηλικίας, σε ΑμεΑ και γενικότερα στους κατοίκους της περιοχής, να γυμνάζονται συστηματικά και δωρεάν, σε ένα γειτονικό, εύκολα προσβάσιμο και ευχάριστο περιβάλλον.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]