ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Παροχή Υπηρεσιών Κατ΄ Οίκον Φροντίδας σε Άτομα με Αναπηρίες

Παραδείγματα Έργων

Παροχή Υπηρεσιών Κατ΄ Οίκον Φροντίδας σε Άτομα με Αναπηρίες

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Κοινωνικές Καινοτόμες Δράσεις

Ειδικός Στόχος

Κοινωνική Ένταξη και Κοινωνική Συνοχή

Προϋπολογισμός Έργου

€8 εκ.

95%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
2022-2025

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ)

22423520 / 22496494

mail@opak.org.cy
frontistes@opak.org.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος 

Η Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Φροντίδας σε άτομα με παραπληγία, τετραπληγία και μυοπάθειες λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Στους δικαιούχους (Λήπτες Υπηρεσίας) παρέχεται προσωπική φροντίδα και συνοδεία, καθώς επίσης υπηρεσίες υποστήριξης από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγο και άλλες υπηρεσίες συναφών ειδικοτήτων. Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε παγκύπρια βάση, με επαγγελματισμό, εχεμύθεια και σεβασμό.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

  • Διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής και ανεξάρτητης διαβίωσης
  • Συμπερίληψη και μεγιστοποίηση της δυνατότητας ισότιμης συμμετοχής σε διάφορους τομείς της ζωής, όπως: κοινωνικός, πολιτιστικός, αθλητισμός και ψυχαγωγία, υπηρεσίες υγείας και άλλες υπηρεσίες
  • Δημιουργία νέου κατοχυρωμένου επαγγέλματος Φροντιστή σε εθνικό επίπεδο.
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]