ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Παραδείγματα Έργων

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Ευρώπη

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητες Προγράμματος

Ανταγωνιστική, Έξυπνη και Ψηφιακή Οικονομία
Στήριξη Απασχόλησης Νέων

Ειδικοί Στόχοι

Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Μμε
Προώθηση Απασχόλησης Ανέργων

Προϋπολογισμός Έργου

€50 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
17/05/21-31/12/26

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ)

22867194, 22867178, 22867156, 22867317, 22867109

vtsangaridou@meci.gov.cy,
axanthopoulou@meci.gov.cy,
sprodromou@meci.gov.cy,
snicolaou@meci.gov.cy, apapakyriakou@meci.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων ηλικίας 18-29 ετών, των ανδρών ηλικίας 30-50 ετών και των γυναικών ηλικίας 30-55 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Μέσω του Σχεδίου επιχορηγούνται δαπάνες όπως εξοπλισμός, ειδικές εγκαταστάσεις, ανέγερση, αγορά ή/και ανακαίνιση/διαμόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση.

Προγραμματισμός Προσκλήσεων

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Σχεδίου (€50 εκ.) αναμένεται ότι θα διατεθεί μέσω δύο Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων.
Η πρώτη Πρόσκληση του Σχεδίου (€30 εκ.) προκηρύχθηκε τον Μάιο του 2021 και έληξε τον Δεκέμβριο του 2021, ενώ η δεύτερη (€20 εκ.) προκηρύχθηκε τον Ιούνιο του 2024 με λήξη τον Ιούλιο 2024.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Το Σχέδιο αναμένεται να επιφέρει:

  • Επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας, μέσω της ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας (εκτιμάται η δημιουργία 800 νέων επιχειρήσεων) βασισμένης στη γνώση, την τεχνολογική αναβάθμιση και την καινοτομία, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό και την ανταγωνιστικότητα του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας 
  • Δημιουργία πέραν των 1.600 νέων θέσεων εργασίας.
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]