ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Παραδείγματα Έργων

Ενεργειακή Αναβάθμιση Μεγάλης Κλίμακας Σχολικών Κτηρίων

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Ενέργεια & Περιβάλλον

Ειδικός Στόχος

Προώθηση Ενεργειακής Απόδοσης

Προϋπολογισμός Έργου

€20 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
04/2023 – 12/2027

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

22667716

info@cea.org.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος 

Στα πλαίσια του έργου επιδιώκεται η μετατροπή αριθμού σχολικών κτηρίων σε Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ).

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και των συνθηκών άνεσης των δημόσιων σχολικών κτηρίων στην Κύπρο, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο και στην επίτευξη των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Στόχων της Κύπρου για την ενέργεια και το κλίμα. Αυτό θα επιτευχθεί με την εφαρμογή ολιστικών λύσεων που αφορούν στη θερμομόνωση οροφών και τοιχοποιίας, την εγκατάσταση παραθύρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, την εφαρμογή συστημάτων σκίασης, φωτοβολταϊκών συστημάτων, αυτοματισμών, αποδοτικών λύσεων δροσισμού και αερισμού και τη δημιουργία πράσινων οροφών.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα 

Μέσω του έργου αναμένεται η μετάβαση από τις αποσπασματικές προσωρινές και μεμονωμένες λύσεις, σε μακροχρόνιες ολιστικές και μόνιμες προσεγγίσεις, όπου τα ίδια τα σχολεία εκτός από κτήρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, θα καταστούν οργανικό τμήμα των παιδαγωγικών και κοινωνικών λειτουργιών του σχολείου.

Επίσης, το έργο αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία για την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής ενεργειακής ανακαίνισης για όλα τα δημόσια σχολικά κτήρια, εισάγοντας ένα πλαίσιο διαδικασίας για ενεργειακές αναβαθμίσεις με βάση περιβαλλοντικά, ενεργειακά και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]