ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Εγχειρίδια

Εγχειρίδιο Χρήσης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 2021-2027

2.1.Manual_ΟΠΣ_2021-2027_Προσκλήσεις_ΔΣ_v1-image
Διαχείριση Προσκλήσεων
Έργων Δημοσίων Συμβάσεων
2.2.Manual_ΟΠΣ_2021-2027_ΤΔΕ_ΔΣ_v1-image
Τεχνικά Δελτία Έργων Δημοσίων Συμβάσεων
2.3.Manual_ΟΠΣ_2021-2027_Αξιολόγηση_ΤΔΕ_ΔΣ_v1-image
Αξιολόγηση Τεχνικών Δελτίων Έργων Δημοσίων Συμβάσεων
3.2_Manual-ΟΠΣ_2021-2027_ΔεΔι_Έργων_ΔΣ_v0.2_clear-image
Δελτία Διαγωνισμού Έργων
3.1_Manual-ΟΠΣ_2021-2027_ΝοΔε_Έργων_ΔΣ_v0.1_13092023-image
Νομικές Δεσμεύσεις Έργων Δημοσίων Συμβάσεων
3.1.Manual_ΟΠΣ_2021-2027_Διαχείριση_ΣΧ_v1-image
Διαχείριση Σχεδίων Χορηγιών
3.2.Manual_ΟΠΣ_2021-2027_Προσκλήσεις_ΣΧ_v1-image
Διαχείριση Προσκλήσεων Έργων Σχεδίων Χορηγιών
3.3.Manual_ΟΠΣ_2021-2027_Αιτήσεις_ΣΧ_v1-image
Αιτήσεις/Τεχνικά Δελτία Έργων Σχεδίων Χορηγιών
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]