€968 εκ.

Ευρωπαϊκή Ένωση

€842 εκ.

Κυπριακή Δημοκρατία