ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Θεσμικό Πλαίσιο

Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο

# Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου
1
Αρ. Απόφασης 90.684 (13/1/2021)
Έγκριση καταλόγου προτεινόμενων έργων για συγχρηματοδότηση από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής στα πλαίσια επιχειρησιακού Προγράμματος για την προγραμματική περίοδο 2021-2027
2
Αρ. Απόφασης: 93.338 (06/07/2022)
Έγκριση προγραμματικών εγγράφων Ταμείων Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027
3
Αρ. Απόφασης: 94.440 (22/02/2023)
Ορισμός Αρμοδίων Αρχών για θέματα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027»
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]